Page 5 - VERBORGEN PARELS | VERRASSEND RIVIERENLAND
P. 5

Inleiding

                      In de regio Rivierenland hebben de gemeenten de krachten gebundeld om
                      de economie en brede welvaart van het gebied te stimuleren. In lijn met
                      de regionale identiteit en kwaliteiten ligt de focus op drie speerpunten:
                      (1) agribusiness, (2) economie & logistiek en (3) recreatie & toerisme.


                      Achter deze overkoepelende termen gaan honderden bedrijven schuil.
                      Sommige daarvan hebben het karakter van ‘verborgen parels’: in hun branche
                      zijn ze een begrip, maar bij het grote publiek zijn ze nauwelijks bekend. Juist die
                      verborgen parels vormen de motor van de regio en geven haar toekomstkracht.
                      Maar waar zitten ze? Wat doen ze precies? En wat maakt ze zo uniek? In dit
                      rapport een eerste verkenning.


                       100 verborgen parels: hoe kwam de lijst tot stand?


                      Hoe bepaal je of een bedrijf een verborgen parel is? In feite is dat onmogelijk, want
                      wat de één opmerkelijk vindt aan een bepaald bedrijf, is voor de ander niets bijzon-
                      ders. De lijst die in dit rapport wordt gepresenteerd is dan ook niet meer dan een
                      ‘educated guess’ oftewel een geïnformeerde inschatting. Bij onze zoektocht naar
                      verborgen parels in de regionale economie hebben we ons gebaseerd op bronnen-
                      materiaal van overheden (acht gemeenten, regio Rivierenland en provincie Gelder-
                      land) en artikelen en ranglijsten in de media (De Gelderlander, Het Financieele
                      Dagblad, Elsevier, KvK, Management Team, TripAdvisor, The Fork en verschillende
                      brancheorganisaties). Daarnaast hebben we de ledenlijsten van lokale en regionale
                      ondernemersverenigingen doorgenomen en bij alle gemeenten ingezoomd op
                      Google Maps. En uiteraard zijn de websites van alle geselecteerde bedrijven geraad-
                      pleegd. Dit leverde een groslijst van in totaal ruim 200 potentieel interessante
                      bedrijven op, grofweg 25 per gemeente. Vervolgens is deze lijst teruggebracht tot
                      100 bedrijven (12 tot 13 per gemeente) aan de hand van de volgende vier criteria:


                      - Onderscheidende activiteiten Het bedrijf doet iets opvallends en verschilt
                       daarmee van branchegenoten. De ‘points of difference’ kunnen voortvloeien uit
                       de bijzondere historie van de onderneming, de geleverde producten of diensten,
                       innovatiekracht, duurzaamheid of maatschappelijke betrokkenheid. Nominaties,
                       prijzen, awards, reviews en andere blijken van erkenning zijn daarvoor een
                       indicatie.
                      - Verbondenheid met de regio Multinationals zijn ‘footloose’ en kunnen eigenlijk
                       overal zitten. Wij vinden het belangrijk dat bedrijven geworteld zijn in hun omge-
                       ving. Bij flink wat familiebedrijven zie je die regionale verbondenheid.
                      - Economische diversiteit In theorie is het mogelijk dat alle verborgen parels in
                       een gebied zich binnen één sector bevinden. Dat zou echter een saaie lijst
                       opleveren. Daarom hebben we de drie speerpunten van de regio Rivierenland als
                       uitgangspunt genomen en daarbinnen gezocht naar verrassende bedrijven. En
                       bij elke gemeente hebben we ook een ‘witte raaf’ vermeld: een écht opmerkelijk
                       bedrijf.
                      - Geografische spreiding Zeker voor de plattelandsgemeenten in Rivierenland
                       geldt dat ze uit meerdere kernen bestaan. Bij de inventarisatie hebben we ons
                       laten leiden door het uitgangspunt van verdelende rechtvaardigheid: verder kijken
                       dan de hoofdkern. Wat dat betreft geldt ook hier het credo ‘zoekt en gij zult vinden’.


                      Prof. dr. Gert-Jan Hospers

                                            VERRASSEND RIVIERENLAND   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10