Header Image

Verborgen Parels

In opdracht van FruitDelta Rivierenland heeft prof.dr. G.J. Hospers van Stichting Stad en regio, tevens geograaf aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente, een verkenningsonderzoek gedaan naar verborgen economische parels in Rivierenland. Het resultaat van zijn onderzoek is samengebracht in het rapport ‘Verrassend Rivierenland – 100 verborgen parels in de regionale economie’. Uit dit onderzoek blijkt dat uw onderneming beschouwd mag worden als zo’n verborgen economische parel in deze regio. Deze verborgen parels zijn bedrijven die de motor vormen van de regio, haar karakter geven en toekomstkracht.

Zoektocht naar de verborgen parels
Bij de zoektocht naar verborgen parels in de regionale economie heeft prof.dr. G.J. Hospers zich gebaseerd op openbaar beschikbaar bronnenmateriaal van overheden (acht gemeenten, Regio Rivierenland en Provincie Gelderland) en artikelen en ranglijsten in de media (De Gelderlander, Het Financieele Dagblad, Elsevier, KvK, Management Team, TripAdvisor, The Fork en verschillende brancheorganisaties). Daarnaast heeft hij de ledenlijsten van lokale en regionale ondernemersverenigingen doorgenomen en bij alle gemeenten ingezoomd op Google Maps. Daarnaast zijn de websites van alle geselecteerde bedrijven geraadpleegd. Dit leverde een groslijst van in totaal ruim 200 potentieel interessante bedrijven op, grofweg 25 per gemeente. Vervolgens is deze lijst teruggebracht tot 100 bedrijven (12 tot 13 per gemeente) aan de hand van de volgende vier criteria: Onderscheidende activiteiten, Verbondenheid met de regio, Economische diversiteit, Geografische spreiding. Deze 100 bedrijven worden, met een korte beschrijving, vermeld in het rapport.

Top